Werkwijze

De eigenaar van het teefje is verplicht om een gezond teefje met een goed karakter aan te bieden en vooraf melding te doen van ziektes en gebreken van het teefje (en van zusjes/ broertjes en hun nakomelingen).

Meegenomen moet worden: kopie van de stamboom en de onderzoeksresultaten en de inentingspapieren.

De dekking kan op 2 tot 3 opeenvolgende dagen op een neutrale plek plaatsvinden.

De hoogte van dekvergoeding wordt altijd van tevoren overeengekomen (geldsom, soms een puppy).
Wordt een geldsom overeengekomen moet deze voorafgaand aan de dekking betaald worden.

Blijft teefje leeg biedt dekreu-eigenaar dit teefje tijdens de volgende of daaropvolgende loopsheid een gratis dekking aan. Krijgt teefje slechts 1 -2 puppies geldt deze regeling ook.
Dekgeld wordt niet gerestitueerd, ook niet als de gratis extra dekking uiteindelijk ook geen resultaat oplevert.
De afspraken die dekreu-eigenaar en eigenaar van het teefje maken worden altijd schriftelijk vastgelegd.

Eigenschappen van de teef en de dekreu zoals karakter/temperament, moeder-eigenschappen, aanhankelijkheid, betrouwbaarheid, zelfvertrouwen en voorkomende ziektes binnen de familie zijn minimaal zo belangrijk als titels of waanzinnig goed scoren bij de training of op shows of bij het schapen drijven.

Wat iedereen nastreeft zijn kampioenen, of het nu gaat om hun exterieur of om hun vermogen schapen te drijven, te springen, te dansen, hun behendigheid, intelligentie of presteren bij gehoorzaamheidstrainingen.

Echter, wie wil er een hond die buiten het veld iedereen gek maakt door zijn drijfvermogen of die een vreselijk karakter heeft. Daarom wegen wij gezondheid, karakter, exterieur en werkeigenschappen zorgvuldig af.

Voor meer info zie: Internationaal Fokreglement van de F.C.I.